นโยบายการสั่งซื้อ

การสั่งซื้อผลิตภัณฑ์

หลังจากท่านกดปุ่มดำเนินการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์แล้ว ระบบจะนำท่านเข้าสู่ ขั้นตอนการชำระเงิน ซึ่งท่านจะต้องดำเนินการใส่รายละเอียดเกี่ยวกับ การชำระเงินของท่านในแบบฟอร์ม และขอความกรุณาอย่าเพิ่งปิดหน้าจอ จนกว่าท่านจะเข้าสู่หน้าผลการชำระเงิน และกดปุ่ม ต่อไป เพื่อเข้าสู่หน้า ยืนยันคำสั่งซื้อจากปัญญ์ปุริ และจบขั้นตอนการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์
*ผลิตภัณฑ์ปัญญ์ปุริออนไลน์ ให้บริการจัดส่งผลิตภัณฑ์เฉพาะภายในประเทศไทยเท่านั้น
หมายเหตุ : การชำระด้วยบัตรเครดิตทุกคำสั่งซื้อ จะต้องได้รับการอนุมัติวงเงินจากธนาคารก่อน จึงจะถูกดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป และเฉพาะคำสั่งซื้อที่ได้รับการอนุมัติเท่านั้น จึงจะเข้าสู่กระบวนการการจัดส่ง

หากท่านมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าปัญญ์ปุริ โทร +66 (0)2 253 5959 ในวันและเวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่ 10.00-18.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตตฤกษ์ หรือ หากท่านต้องการติดต่อนอกเวลาทำการ สามารถติดต่อได้ทางอีเมล customerservices@panpuri.com หรือ LINE Official Account: @PANPURIOFFICIAL

 

การจัดส่งผลิตภัณฑ์

การจัดส่งแบบมาตรฐานจะทำการดำเนินการและจัดส่งภายใน 3 วันทำการในเขตกรุงเทพมหานคร และ 5-7 วันทำการ สำหรับพื้นที่อื่น ๆ นอกกรุงเทพมหานคร และขึ้นอยู่กับการยืนยันการชำระเงินของคำสั่งซื้อนั้น ๆ โดยจะตัดยอดคำสั่งซื้อทุก ๆ  เที่ยงคืนของทุกวัน หากเกินกว่านั้นจะถูกตัดเป็นยอดสั่งซื้อในวันถัดไป โดยผลิตภัณฑ์จะถูกจัดส่ง ในระหว่างวันจันทร์ – ศุกร์ และจัดส่งฟรีภายในประเทศไทย เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไป

*งดเว้นการจัดส่งในวันหยุดและวันนักขัตฤกษ์
*กรณีสั่งซื้อในวันหยุด การจัดส่งจะเริ่มต้นในวันทำการปกติ
*ขอสงวนสิทธิ์การจัดส่ง สำหรับคำสั่งซื้อที่มีการชำระเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

 

การจัดส่งสินค้าต่างประเทศ
ยุโรป 
สามารถสั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ panpuri.com/fr โดยจะทำการจัดส่งในยุโรป โดยการเลือกประเทศทางด้านล่างของเว็บไซท์
ญี่ปุ่น 
สามารถสั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ panpuri.com/jp โดยจะทำการจัดส่งที่ญี่ปุ่น โดยการเลือกประเทศทางด้านล่างของเว็บไซท์
เกาหลีใต้ 
สามารถสั่งซื้อสินค้าผ่าน The Shilla Duty Free
สาธารณรัฐประชาชนจีน
สามารถสั่งซื้อสินค้าผ่าน T-Mall Flagship Store 


การยกเลิกคำสั่งซื้อ

เมื่อท่านสั่งซื้อผลิตภัณฑ์อย่างสมบูรณ์แล้ว จะไม่สามารถยกเลิกได้ เพื่อป้องกันคำสั่งซื้อที่ไม่พึงประสงค์ กรุณาตรวจสอบรายละเอียดของผลิตภัณฑ์และยอดชำระก่อนการชำระเงินทุกครั้ง  หากท่านพบปัญหาเกี่ยวกับความบกพร่องของผลิตภัณฑ์หรือการนำส่ง โปรดตรวจสอบในหัวข้อ การคืนและเปลี่ยนผลิตภัณฑ์
*กรณีคำสั่งซื้อถูกยกเลิก อาจเกิดจากสาเหตุการชำระเงินไม่สมบูรณ์

 

การเปลี่ยน/คืนสินผลิตภัณฑ์

โปรดตรวจสอบรายละเอียดการสั่งซื้อในใบเสร็จรับเงิน หรือใบนำส่งผลิตภัณฑ์ของท่านที่แนบไปพร้อมกับกล่องพัสดุ หากพบว่ารายการที่แสดงในใบเสร็จรับเงินหรือใบนำส่งผลิตภัณฑ์ไม่ตรงกับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในกล่องพัสดุ โปรดแจ้งให้ฝ่ายบริการลูกค้าปัญญ์ปุริทราบโดยเร็วที่สุด3
*โปรดเก็บใบเสร็จรับเงินหรือใบนำส่งผลิตภัณฑ์จากการสั่งซื้อทุกครั้ง เพื่อเป็นหลักฐานในกรณีเปลี่ยนหรือคืนผลิตภัณฑ์ใด ๆ 

 

เหตุผลในการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์

ระยะเวลา

สภาพผลิตภัณฑ์

สภาพบรรจุภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่ต้องส่งคืน 

หมายเหตุ

ระยะเวลาการแจ้งความจำนงขอเปลี่ยนผลิตภัณฑ์

ใหม่และไม่ผ่านการใช้งาน

ไม่ชำรุด

ไม่มีการเปิดและแกะตัวกล่องผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์และกล่องผลิตภัณฑ์ครบ

1. กล่องบรรจุภัณฑ์ชำรุดเสียหาย

15 วันนับจากวันที่ซื้อผลิตภัณฑ์

 

 

2. ตัวผลิตภัณฑ์และ/หรืออุปกรณ์เสียหาย

15 วันนับจากวันที่ซื้อผลิตภัณฑ์

     

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับยกเว้นได้แก่ Crystal Lotus Aroma Diffuser, First Bud Ultrasonic Scent Diffuser*

3. ผลิตภัณฑ์ไม่ตรงตามคำสั่งซื้อ

15 วันนับจากวันที่ซื้อผลิตภัณฑ์

 

4. มีอาการแพ้หรือระคายเคืองจากการใช้งานผลิตภัณฑ์

30 วันนับจากวันที่ซื้อผลิตภัณฑ์

     

เฉพาะผลิตภัณฑ์ประเภท Skincare**

*ผลิตภัณฑ์ประเภท Crystal Lotus Aroma Diffuser และ First Bud Ultrasonic Scent Diffuser หากผลิตภัณฑ์เสียหายหรือชำรุดภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ซื้อ บริษัทฯ จะทำการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ใหม่ หากตรวจสอบได้ว่าผลิตภัณฑ์มีการใช้งานอย่างถูกวิธี โดยลูกค้าสามารถติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์3 เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ตามนโยบายของบริษัทฯ
** ผลิตภัณฑ์ประเภทสกินแคร์ กลุ่ม Lotus Defense และ Revive ArunaYouth หากลูกค้ามีอาการแพ้หรือระคายเคืองจากการใช้ผลิตภัณฑ์ ลูกค้าสามารถติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์3 เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการเปลี่ยน/ขอคืนผลิตภัณฑ์ตามนโยบายของบริษัทฯ

 

ปัญญ์ปุริหวังว่าท่านจะได้รับความพึงพอใจกับผลิตภัณฑ์ปัญญ์ปุริที่ท่านได้สั่งซื้อ หากท่านพบปัญหาหรือมีเหตุผลในการขอเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ตามตารางด้านบน ท่านสามารถส่งคืน ผลิตภัณฑ์โดยแจ้งความจำนงค์การขอเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ให้ทางฝ่ายบริการลูกค้าปัญญ์ปุริทราบภายใน 15 (สิบห้า) วันทำการ หลังจากวันที่ท่านได้ซื้อผลิตภัณฑ์2 และส่งผลิตภัณฑ์กลับคืนมาให้ทางปัญญ์ปุริภายใน 30 (สามสิบ) วันทำการ หลังจากวันที่ท่านได้ซื้อผลิตภัณฑ์

ในกรณีผลิตภัณฑ์ประเภทสกินแคร์ กลุ่ม Lotus Defense™, ArunaYouth™ และ RiceMoss HyaQuench™ หากลูกค้ามีอาการแพ้หรือระคายเคืองจากการใช้ผลิตภัณฑ์ ลูกค้าสามารถติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์3 เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการเปลี่ยน/ขอคืนผลิตภัณฑ์ตามนโยบายของบริษัทฯ 

หากมีการติดต่อกลับมาล่าช้ากว่าวันเวลาที่กำหนด ปัญญ์ปุริต้องขออภัยที่ไม่สามารถรับการแจ้งขอคืนและเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ของท่านได้

ในกรณีที่ท่านขอเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ นอกเหนือจากเหตุผลของความบกพร่องในตัวผลิตภัณฑ์เอง การส่งมอบไม่ครบถ้วน หรือการส่งไม่ถูกต้อง ท่านจะต้องเป็นผู้ชำระค่าขนส่งในการคืนผลิตภัณฑ์ ทางปัญญ์ปุริแนะนำให้ท่านทำการส่งคืนโดยใช้บริการขนส่งแบบลงทะเบียน เพื่อให้ทางปัญญ์ปุริสามารถดำเนินการติดตามเรื่องให้ท่านได้อย่างรวดเร็ว ปัญญ์ปุริจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างการขนส่งในกรณีการขอคืนหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์


ในกรณีขอเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ ปัญญ์ปุริจะทำการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมจัดส่งให้ท่านภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ทางปัญญ์ปุริได้รับผลิตภัณฑ์คืนจากท่าน

ปัญญ์ปุริจะไม่ขอเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่มีไม่เข้าเงื่อนไขตามตารางการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ ในกรณีนี้ปัญญ์ปุริจะแจ้งให้ท่านทราบภายในระยะเวลา 7 (เจ็ด)วันทำการ หลังจากได้รับผลิตภัณฑ์คืน และจะขอระงับการขอเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ และจัดส่งผลิตภัณฑ์คืนให้ท่าน ภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ)วัน นับจากวันที่ปัญญ์ปุริแจ้งเตือนท่าน โดยที่ท่านจะต้องรับผิดชอบค่าจัดส่งครั้งนี้ด้วยตัวท่านเอง


นโยบายการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์นี้ ใช้ได้เฉพาะกับการซื้อผลิตภัณฑ์ออนไลน์ ผ่านช่องทาง panpuri.com/th เท่านั้น ทางปัญญ์ปุริจะไม่รับคืนหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ สำหรับการซื้อที่เกิดขึ้นจากช่องทางการขายอื่นๆ


ทางปัญญ์ปุริขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายการรับประกันความพึงพอใจเมื่อเห็นสมควร โดยไม่ต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


1 ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในสภาพตามเงื่อนไขการข้อเปลี่ยนผลิตภัณฑ์

2 วันที่ได้ทำการซื้อผลิตภัณฑ์ในใบสั่งซื้อผลิตภัณฑ์

3 หากท่านมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าปัญญ์ปุริ โทร +66 (0)2 253 5959 ในวันและเวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่ 10.00-18.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตตฤกษ์ หรือ หากท่านต้องการติดต่อนอกเวลาทำการ สามารถติดต่อได้ทางอีเมล  customerservices@panpuri.com หรือ LINE Official Account: @PANPURIOFFICIAL

 

การยกเลิกการรับจดหมายข่าวทางอีเมล

หากท่านมีความประสงค์จะขอยกเลิกการรับข่าวสารทางอีเมลจากปัญญ์ปุริ สามารถยกเลิกการรับข่าวสารทางอีเมล จากอีเมลที่คุณได้รับ หรือ แจ้งทางอีเมล หรือ ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าที่ +66 (0)2 253 5959 (ในวันและเวลาทำการวันจันทร์ - ศุกร์ 9.00 - 18.00 น.)

ทางผลิตภัณฑ์ปัญญ์ปุริหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านจะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่พึงพอใจจากเรา และขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจผลิตภัณฑ์ปัญญ์ปุริ

แชร์