สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก

 
 
 
 
ได้รับเมื่อใช้จ่าย
5,000 บาท
*ภายใน 3 เดือน
15,000 บาท
*ภายใน 6 เดือน
30,000 บาท
*ภายใน 6 เดือน
อัพเกรด
 
 
ใช้จ่าย 15,000 บาท 
สำหรับยอดสะสมภายใน 6 เดือนติดต่อกัน
ใช้จ่าย 30,000 บาท
สำหรับยอดสะสมภายใน 6 เดือนติดต่อกัน
การต่ออายุ 1
ใช้จ่าย 5,000 บาท
ใช้จ่าย 15,000 บาท
ใช้จ่าย 30,000 บาท
สิทธิประโยชน์ 2
ส่วนลด 5%
ส่วนลด 10%
ส่วนลด 15%
คะแนนที่ได้รับ 3
สินค้า (25 บาท = 1 คะแนน)
บริการ (50 บาท = 1 คะแนน)
สินค้า (25 บาท = 1 คะแนน)
บริการ (50 บาท = 1 คะแนน)
สินค้า (25 บาท = 1 คะแนน)
บริการ (50 บาท = 1 คะแนน)
การแลกคะแนนสะสม (click)
สิทธิพิเศษในวันเกิด 4
ส่วนลด 20%
 
 
ส่วนลด 20%
One-Day Onsen Pass
 
ส่วนลด 20%
One-Day Onsen Pass
นวดศีรษะ คอ บ่า ไหล่
สิทธิประโยชน์สำหรับพาร์ทเนอร์
อายุการใช้งานของบัตรและคะแนน
1 ปี
1 ปี
1 ปี
benefits

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก 

WHITE CARD
 
GRAY CARD
 
BLACK CARD
 
หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ Customer Service ที่เบอร์โทร +66 (0) 2 253 5959, วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 10.00 น. to 18.00 น. หรืออีเมลมาที่ customerservices@panpuri.com